22 października 2022

Laudacja dla Artura Badacha i Mikołaja Baliszewskiego

Tessa Capponi-Borawska

Laureaci 2022

LAUREACI VIII EDYCJI   Jan Slaski  (1934-2022) w kategorii „In memoriam”   Katarzyna Skórska za przekład Uliczników P.P. Pasoliniego (Officyna 2021)   […]

Czytaj dalej...

15 listopada 2021

Laudacja dla italiAMO

Jarosław Mikołajewski