Kapituła

Oceny zgłoszonych publikacji dokonuje Kapituła konkursu, której przewodniczy Jarosław Mikołajewski. W jej skład wchodzą – w porządku alfabetycznym, bez tytułów naukowych i honorowych – wybitni znawcy literatury, kultury i sztuki:

Tessa Capponi-Borawska

Toskanka w Warszawie. Historyk, chyba największy w Polsce autorytet w sprawach włoskiej kuchni i obyczaju.

Jacek Cygan

Poeta, autor tekstów. Prozaik, eseista. Wielbiciel, znawca i tłumacz piosenek włoskich.

Jolanta Dygul

Pracuje w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii teatru włoskiego.

Jarosław Mikołajewski

Italianista, publicysta Gazety Wyborczej. Poeta, eseista, tłumacz.

Ewa Nicewicz-Staszowska

Italianistka, tłumaczka, badaczka literatury włoskiej XIX i XX wieku.

Joanna Ugniewska

Literaturoznawczyni, italianistka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka literatury włoskiej, eseistka.

Julia Wollner

Italianistka, literaturoznawczyni. Założycielka i redaktor naczelna magazynu śródziemnomorskiego "Lente".

Paweł Wolski

Polonista na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor studiów z pogranicza literatury polskiej i włoskiej.

Janusz Zaorski

Reżyser filmowy i teatralny. Wielbiciel i znawca kina włoskiego od Vittoria de Siki do Paola Sorrentina.