29 stycznia 2017

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa: edycja 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa dla najlepszych książek o tematyce włoskiej i przekładów z języka włoskiego. Tym razem Kapituła będzie oceniała publikacje wydane pomiędzy początkiem 2016 roku a 30 czerwca 2017 roku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawcy lub sami zainteresowani autorzy książek i tłumaczeń. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny w zakładce Zgłoszenia. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres: nagrodaliteracka@antich.pl lub telefonicznie: Marcin Ujma 602-416-429.