23 października 2019 Ewa Nicewicz-Staszowska

Laudacja dla Katarzyny Biernackiej-Licznar

Laudacja wygłoszona 20 października 2019 roku przez Ewę Nicewicz-Staszowską z okazji wręczenia nagrody im. Leopolda Staffa dla Katarzyny Biernackiej-Licznar za esej naukowy Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989.

 

Dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar to osoba obdarzona wieloma talentami: jest inżynierem biotechnologii, italianistką, literaturoznawczynią, a także współzałożycielką i członkinią Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki jej pracom już od dobrych kilku lat polscy czytelnicy mogą poznawać dzieje włoskiej literatury dziecięcej oraz historię recepcji tejże w naszym kraju. W najnowszej książce, Sercu Pinokia, poświęconej polskim przekładom włoskiej twórczości dla najmłodszych w latach 1945–1989, wrocławska badaczka odkrywa przed nami kolejne nieznane lądy. Tym razem przygląda się nie tylko tłumaczonej literaturze, ale też drobiazgowo opisuje rodzime realia, odsłaniając kulisy działań peerelowskiej cenzury i funkcjonowania sektora wydawniczego w Polsce Ludowej. Z przeprowadzonych rozmów z tłumaczami i przeanalizowanych materiałów archiwalnych wyłania się złożony i fascynujący obraz, który uświadamia nam, jak długą i często skomplikowaną drogę musiały przebyć włoskie książki, zanim trafiły do rąk małego polskiego czytelnika. Tak, Katarzyna Biernacka-Licznar ma serce do badań włoskiej literatury dziecięcej, życzymy więc jej jeszcze wielu równie udanych publikacji.

 

 

Katarzyna Biernacka-Licznar, Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018.