3 października 2017 Ewa Nicewicz-Staszowska

Laudacja dla wydawnictwa Noir sur Blanc

Laudacja wygłoszona w dniu 1 października 2017 r. przez Ewę Nicewicz-Staszowską z okazji wręczenia Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa dla Wydawnictwa Noir sur Blanc – za wydawanie literatury włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem książek Andrei Camillerego i Umberta Eco.

Wydawnictwu Noir sur Blanc, obecnemu w Polsce od 1990 roku, przyświeca szczytny cel promocji literatury najwyższej próby. Polskim czytelnikom oficyna oferuje nie tylko twórczość rodzimych autorów, ale także dorobek literacki wybitnych twórców współczesnej prozy światowej, w tym włoskiej.
To właśnie dzięki działalności Noir sur Blanc mogliśmy poznać w naszym kraju przede wszystkim dużą część dzieł znakomitego włoskiego pisarza, Andrei Camillerego. Pierwsza powieść – kryminał Kształt wody, w przekładzie naszego przewodniczącego Kapituły, Jarosława Mikołajewskiego – ukazała się w Polsce w 2001 roku właśnie staraniem Wydawnictwa. Do dziś zostały opublikowane w sumie aż dwadzieścia cztery tytuły tego autora. Dwudziesty piąty, Taniec mewy, w tłumaczeniu Moniki Woźniak, ukaże się na dniach.

Andrea Camilleri nie jest jednak jedynym włoskim autorem, który znalazł się w obszarze zainteresowań Wydawnictwa. Od 2001 roku Noir sur Blanc wydaje także dzieła innego wybitnego włoskiego twórcy, Umberta Eco. Oprócz wznawianych bestsellerów, takich jak: Imię róży, Wyspa dnia poprzedniego czy Wahadło Foucaulta, ukazały się też nowe przekłady głównie autorstwa Krzysztofa Żaboklickiego. Jedną z wielu zasług Wydawnictwa jest bowiem dbałość o współpracę z gronem najlepszych polskich tłumaczy z języka włoskiego. Obok wspomnianych już Jarosława Mikołajewskiego, Moniki Woźniak i Krzysztofa Żaboklickiego, dla Noir sur Blanc pracują – przekładając również innych włoskich pisarzy – obecny tu Paweł Bravo, Maciej Brzozowski (nasz laureat Nagrody I edycji), Stanisław Kasprzysiak oraz Anna Wasilewska. Z Wydawnictwem był także związany znakomity tłumacz Eco, Adam Szymanowski.
Dziękujemy Państwu za wkład wniesiony w popularyzację literatury włoskiej na najwyższym poziomie i z całego serca życzymy jeszcze wielu wspaniałych i tak doskonale wydanych książek.