2 października 2017

Wręczenie nagród III edycji

W dniu 1 października 2017 r. o godzinie 17:00 w Antich’ Caffè przy ul. Wąwozowej 6 w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród III edycji naszego konkursu literackiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ambasada Włoch, Włoski Instytut Kultury w Warszawie, ICE Varsavia, Konsulat Honorowy Włoch w Krakowie.

Nagrody otrzymali:

– Prof. Joanna Ugniewska-Dobrzańska
w kategorii „Dzieło życia”, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu dzieł Claudia Magrisa i Antonia Tabucchiego

– Barbara Sieroszewska (1904-1989)
w kategorii „In memoriam”

– Anna Osmólska-Mętrak
za przekład powieści Andrei Vitalego Sezon na ptaszka (Esteri, 2017)

– Joanna Kilian
za esej naukowy Realiści czy ekscentrycy? Malarstwo północnych Włoch XVI wieku (MNW, 2016)

– Pietro Bartolo
za humanizm śródziemnomorski wyrażony m. in. w książce Lekarz z Lampedusy (Wydawnictwo Jedność, 2017)

– Leonardo Masi, Alfredo Boscolo, Paweł Bravo
za książkę o charakterze popularyzatorskim Kuchnia Dantego (Nisza, 2016)

– Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski
za monodram Nie lubię pana, panie Fellini (2016)

– Rafał Witek
za książkę dla dzieci Chłopiec z Lampedusy (Wydawnictwo Literatura, 2016)

– wydawnictwo Noir sur Blanc
za publikowanie literatury włoskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przekładów dzieł Umberta Eco i Andrei Camillerego

– Zeszyty Literackie
za wydanie Złotych okularów (2014) i Między murami (2017) Giorgia Bassaniego.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!