15 listopada 2017

Zapraszamy do zgłaszania książek do IV edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa

Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy kolejną – już czwartą – edycję Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa dla najlepszych książek o tematyce włoskiej i przekładów z języka włoskiego.

Tym razem Kapituła będzie oceniała publikacje wydane pomiędzy początkiem 2017 roku a 30 czerwca 2018 roku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawcy lub sami zainteresowani autorzy książek i tłumaczeń. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie www.antichcaffe-nagrodaliteracka.pl w zakładce „Zgłoszenia”.

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres: nagrodaliteracka@antich.pl lub telefonicznie: Marcin Ujma 602 416 429.