Kapituła

Oceny zgłoszonych publikacji dokonuje Kapituła Konkursu, której przewodniczy Jolanta Dygul. W jej skład wchodzą – w porządku alfabetycznym, bez tytułów naukowych i honorowych – wybitni znawcy literatury, kultury i sztuki:

Tessa Capponi-Borawska

Toskanka w Warszawie. Historyk, chyba największy w Polsce autorytet w sprawach włoskiej kuchni i obyczaju.

Maciej A. Brzozowski

Italianista, tłumacz, autor książek i artykułów o tematyce włoskiej

Jolanta Dygul

Pracuje w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii teatru włoskiego. Przewodnicząca Kapituły w latach 2023-2026.

Jarosław Mikołajewski

Italianista, publicysta "Gazety Wyborczej". Poeta, eseista, tłumacz. Pomysłodawca Nagrody oraz Członek honorowy Kapituły. Przewodniczący Kapituły w latach 2015-2022.

Ewa Nicewicz

Italianistka, tłumaczka, badaczka literatury włoskiej XIX i XX wieku.

Piotr Salwa

Italianista, literaturoznawca, teoretyk literatury. Zajmuje się także dziejami stosunków kulturalnych między Polską a Włochami.

Joanna Ugniewska

Literaturoznawczyni, italianistka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka literatury włoskiej, eseistka.

Julia Wollner

Italianistka, literaturoznawczyni. Założycielka i redaktorka naczelna magazynu śródziemnomorskiego "Lente".

Jacek Cygan (2015–2019)

Poeta, autor tekstów. Prozaik, eseista. Wielbiciel, znawca i tłumacz piosenek włoskich.

Anna Osmólska-Mętrak (2018)

Italianistka, literaturoznawczyni, tłumaczka.

Paweł Wolski (2015–2017)

Polonista na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor studiów z pogranicza literatury polskiej i włoskiej.

Janusz Zaorski (2015–2020)

Reżyser filmowy i teatralny. Wielbiciel i znawca kina włoskiego od Vittoria de Siki do Paola Sorrentina.