29 października 2020 Tessa Capponi-Borawska

Laudacja dla Angeli Ottone

Laudacja Tessy Capponi-Borawskiej dla Angeli Ottone (nagroda specjalna w kategorii „Pomost” w uznaniu pracy na rzecz relacji polsko-włoskich)

Angela Ottone przez trzydzieści lat niestrudzenie działała na rzecz wymiany kulturalnej pomiędzy Włochami i Polską. Dzięki ogromnej wiedzy, doświadczeniu i entuzjazmowi udało jej się zrealizować wiele wspaniałych inicjatyw, poczynając od szkoły Bottega Italiana, gdzie w magicznej atmosferze uczyła najmłodszych języka Bel Paese, poprzez przedstawienia teatralne i workshopy prowadzone metodą „humanistyczno-afektywną”, kończąc na polsko-włoskim festiwalu teatralnym o wymownej nazwie „MOST”.

Pracowała z radością i optymizmem, zawsze otwarta na nowe pomysły i propozycje. Pamiętam z jaką wytrwałością i zapałem zorganizowała koncert charytatywny „KochajAMAtrice” na rzecz ofiar strasznego trzęsienia ziemi, które dotknęło środkowe Włochy.

Jako Włoszka, ale też jako Polka, czuję się zaszczycona, że mogę dziś w imieniu całej Kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa wręczyć Angeli Ottone to wyróżnienie.

Ale bodaj największym osiągnięciem w budowaniu relacji włosko-polskich są nasze dzieci, z których dwoje – jej Francesco i mój Staś – urodziło się tego samego dnia w odstępie zaledwie kilku godzin, w tym samym przybranym mieście, czyli Warszawie. To chyba najtrwalszy „most”, jaki udało nam się zbudować dla przyszłości.

Dziękuję, Angela!

 

Dall’atmosfera magica della sua Bottega Italiana, dove la lingua del Bel Paese viene insegnata ai più giovani tramite giochi, rappresentazioni teatrali e workshop, con metodi  definiti „umanistico-affettivi”, al recente progetto di festival teatrale polacco italiano dal nome significativo MOST, Angela Ottone con il suo sapere, la sua esperienza, la sua vitalità ed il suo entusiasmo ha lavorato indefessamente per trent’anni a favore dello scambio culturale tra Italia e Polonia.

Lo ha fatto con allegria e ottimismo, sempre pronta ad abbracciare nuove idee e proposte. Ricordo con quanta tenacia ed energia, organizzò nel 2016 un concerto di beneficenza „KochajAMAtrice” a favore delle vittime del terribile terremoto che colpì il Centro Italia.

Come italiana e come polacca è per me un onore dare ad Angela questo riconoscimento a nome della Giura del Premio Letterario Leopold Staff.

Ma forse più grande successo italo-polacco che abbiamo entrambe conseguito sono i nostri figli, di cui due – il suo Francesco ed il mio Staś – sono nati nello stesso giorno a poche ore di distanza, nella nostra città di adozione, Varsavia. Un „ponte” questo che abbiamo gettato sulla sponda del domani.

Grazie Angela!