22 października 2022 Tessa Capponi-Borawska

Laudacja dla Artura Badacha i Mikołaja Baliszewskiego

Laudacja Tessy Capponi-Borawskiej dla Artura Badacha i Mikołaja Baliszewskiego (nagroda specjalna w kategorii „Pomost” w uznaniu pracy na rzecz relacji polsko-włoskich)

 

Kategoria Pomost zajmuje szczególne miejsce  w ramach nagrody im. Leopolda Staffa. W słowniku języka włoskiego czytamy, że rzeczownik „ponte” ( most/pomost) to „konstrukcja, która łączy dwa stałe punkty na ziemi, przedzielone naturalną lub sztuczną przeszkodą”; od tego pochodzi wyrażenie „fare da ponte”, czyli działać jak most – jako łącznik.

Łącznikami pomiędzy różnymi ludźmi i różnymi kręgami kulturowymi mogą  być podróże, słowa mówione i pisane, ale także (!) dzieła sztuki.

Kiedy idziemy do muzeum, żeby obejrzeć jakąś wystawę, podziwiamy obrazy, rzeźby czy inne dzieła sztuki, ale prawie nigdy nie zadajemy sobie pytania, kto to jest autorem koncepcji całości, kto zebrał, opisał i w końcu wystawił, w precyzyjnie określonym porządku, te wszystkie wspaniałości. Czy przychodzi nam do głowy, kto stał za tym wszystkim ?

W tym roku Kapituła postanowiła wynagrodzić dwóm osobom,  dzięki których wspaniałej i mrówczej pracy polska publiczność mogła poznać wielkie dzieła włoskiego malarstwa; panu doktorowi Arturowi Badachowi i panu doktorowi Mikołajowi Baliszewskiemu.

Obaj pracują na Zamku Królewskim w Warszawie.

Artur Badach jako kurator Ośrodka Sztuki Zamku Królewskiego zorganizował, między innymi, przepiękną wystawę poświęconą arcydziełom z kolekcji Roberto Longhi (która znajduje się we Florencji) oraz tę naprawdę nadzwyczajną, dedykowaną dziełom Bernarda Bellotta, która została otwarta przed miesiącem.

Mikołaj Baliszewski natomiast przygotował niezwykle interesującą wystawę zatytułowaną: Botticelli opowiada historię – Malarstwo mistrzów z kolekcji Accademia Carrara w Bergamo.

Są to ich najbardziej spektakularne osiągnięcia,  ale naszą nagrodą chcielibyśmy Panom podziękować  za całą Waszą pracę  jako muzealników.

Jest dla mnie także osobistym zaszczytem móc przekazać  Arturowi Badachowi i  Mikołajowi Baliszewskiemu specjalną nagrodę Centro Studi Famiglia Capponi za wielki wkład w rozwój stosunków kulturalnych między Włochami a Polską.