15 listopada 2021 Piotr Salwa

Laudacja dla Haliny Kralowej

Laudacja Piotra Salwy dla Haliny Kralowej (VII edycja Nagrody Literackiej im. Leopolda w kategorii „Dzieło Życia”)

Nagrodę w kategorii „Dzieło życia” otrzymuje dzisiaj Halina Kralowa. Jest ona stale obecna w polskim świecie italianistycznym od dłuższego czasu. Węższemu – co wcale nie oznacza, że wąskiemu – gronu dała się poznać jako lubiana i kochana wykładowczyni uniwersytecka, której wiele italianistek i wielu italianistów – w tym niżej podpisany – wiele zawdzięcza. Pod jej bacznym i życzliwym okiem translatorskie szlify zdobywało wielu uznanych dziś tłumaczy. Szerokiemu gronu zainteresowanemu literaturą i kulturą Włoch Halina Kralowa znana jest jako wybitna tłumaczka, która przyswoiła naszemu językowi dzieła wybitnych włoskich autorów – Fogazzara, Sveva, Bassaniego, Landolfiego, Sciasci, Gaddy, Baricca …, trudno tu wymienić nawet skrótowo wszystkie jej dokonania translatorskie. Do tego dodać należy promowanie włoskiej poezji: Saby, Montalego … Nie trzeba, a może właśnie trzeba podkreślić, że część tych przekładów ukazała się w niełatwych czasach: utrudnionych kontaktów z Zachodem, praktyczną niemożnością sprowadzania z Włoch książek i śledzenia na bieżąco tamtejszego rynku wydawniczego, nieufnego stosunku decydentów do zachodniej literatury, cenzury itd. Zasługi Haliny Kralowej dla promowania kultury włoskiej w Polsce wykraczają daleko poza to, co dzisiaj kojarzymy z działalnością translatorską. Jako tłumaczka wybiera ona nadal starannie utwory, jakie decyduje się tłumaczyć, nie ulegając „zdradliwym podszeptom” mody, nie godząc się na pośpiech, który jakże często prowadzi do niestaranności, proponując polskim czytelnikom dzieła wybitne. Przyznanie jej Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa jest wyrazem najwyższego uznania dla jej wybitnych dokonań i translatorskich perełek, jakie wyszły spod jej pióra (nie komputera!).