29 października 2020 Tessa Capponi-Borawska

Laudacja dla Haliny Manikowskiej

Laudacja Tessy Capponi-Borawskiej dla Haliny Manikowskiej (VI edycja Nagrody Literackiej im. Leopolda w kategorii „Dzieło Życia” oraz nagroda specjalna Centro Studi Famiglia Capponi)

Szanowni Państwo!

To dla mnie prawdziwy zaszczyt i przyjemność móc wygłosić tę laudację w imieniu kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa.
Byłoby niemożliwe mówić o badaniach nad historią średniowieczną zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, nie wspominając o dorobku naukowym i dydaktycznym Haliny Manikowskiej.
Profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Studiów Średniowiecznych Instytutu Historycznego PAN, wykładała także w Akademii Teatralnej w Warszawie, na wydziale Wiedzy o Teatrze i przez lata w Katedrze Italianistyki UW.
Badaczka obdarzona przenikliwą inteligencją  i duchem krytycznym oraz wspaniałymi zdolnościami dydaktycznymi potrafiła przez lata inspirować i prowadzić licznych uczniów.
Wśród jej licznych publikacji chciałabym wspomnieć o tak istotnych pozycjach jak: Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji (obszerny i błyskotliwy studium o organizacji władz sądowo-policyjnych Florencji  w XIV-XV w.) oraz  Jerozolima- Rzym- Compostela. Wielkie pielgrzymowanie w schyłku średniowiecza (wspaniały fresk przedstawiający świat pielgrzymek w późnym średniowieczu).
Nie można jednak ograniczać aktywności Haliny Manikowskiej jedynie do świata akademickiego, ponieważ także w swojej działalności popularyzatorskiej potrafiła wzbudzić zainteresowanie i zdobyć liczne grono czytelników i pasjonatów minionych wieków.

Niech mi teraz będzie wolno powiedzieć kilka słów w moim rodzimym języku:

Carissima Halina,
Hai dedicato buona parte della sua vita di studiosa alla storia di Firenze. Lo hai fatto con quella passione e onestà
 intellettuale che ti caratterizzano, ma anche, o forse soprattutto con amore. Per  questo tuo preziosissimo contributo, Il Centro Studi Famiglia Capponi ha deciso di conferirTi un premio speciale,  per esprimerti, in maniera molto modesta, la nostra gratitudine.