15 listopada 2021 Jarosław Mikołajewski

Laudacja dla italiAMO

Laudacja Jarosława Mikołajewskiego dla koła naukowego ItaliAMO, zdobywającego wyróżnienie za działalność popularyzatorską

Zaczęło się chyba od tego, że przeszukując internet w poszukiwaniu italianików, natrafiliśmy na inteligentny spacer po Łodzi. Bohaterka nagrania z trzeźwym, dobrze umotywowanym entuzjazmem, opowiadała o książce, którą nazwała „najlepszą, jaką kiedykolwiek czytała”. Chodzi o Jeśli zimową nocą podróżny Itala Calvina.

Specjalnie pomijamy nazwisko opowiadającej i rekomendującej spacerowiczki. Bardzo szybko zorientowaliśmy się bowiem, że filmik jest dziełem większego zespołu, jakim jest Studenckie Koło Naukowe „ItaliAMO”, działające na Uniwersytecie Łódzkim pod opieką prof. Artura Gałkowskiego. Dowiedzieliśmy się też, że aktywność „ItaliAMO” obejmuje różne formy wyrazu, m.in. czasopismo o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Co nas ujęło w działalności ItaliAMO? Entuzjazm – coraz rzadszy w naszej współczesności, gdzie motywację wyznaczają strategie i opłacalność. Ryzyko zachwytu dla opisywanych zjawisk. Błogosławioną nieostrożność podziwu. Powagę i kompetencję dostosowaną w opisie do przewidywanej radości czytania i słuchania…

Może także wspomnienie o nas samych, dla których zawód italianisty zaczął się od płomienia. Od skrzyżowania rozumu i namiętności, którym towarzyszyły ewidentne oznaki zakochania. Jakieś motyle w brzuchu. Jakieś pragnienie, by dzielić się miłością z innymi.