29 października 2018 Jolanta Dygul

Laudacja dla Józefa Heisteina

Prof. dr hab. Józef Heistein urodził się w roku 1925, doktorat na temat Alberta Moravii napisał u prof. Mieczysława Brahmera. Od roku 1968 kierował Katedrą Romanistyki, która  pięć lat potem została przekształcona w Instytut Filologii Romańskiej, gdzie powołano do życia Zakład Filologii Włoskiej. Zawdzięczamy mu pierwszy podręcznik do literatury włoskiej, a także pierwszy wybór dramatów Luigiego Pirandella (Ossolineum, 1978). Jego Historia literatury włoskiej: zarys, po raz pierwszy wydana w Ossolineum w roku 1979, potem wznawiana (wyd. II popr. i uzupełnione 1989, wyd. III popr. i uzupełnione 1994), do dziś chętnie czytana jest przez studentów. Pan Profesor zostawił nam tak wiele cennych publikacji na temat literatury włoskiej, że nie sposób nawet wymienić ich wszystkich. Słynął także ze swojej niezwykłej wręcz życzliwości, nigdy nie odmawiał recenzji, czy to rozpraw doktorskich, czy habilitacyjnych i dzięki niemu wypromowano wielu polskich italianistów. W zeszłym roku pożegnaliśmy prof. Heisteina, ale wciąż trudno nam uwierzyć, że już go nie ma wśród nas, na szczęście pozostały nam jego książki oraz uczniowie.