22 października 2022 Jolanta Dygul

Laudacja dla Justyny Łukaszewicz

Laudacja Jolanty Dygul dla Justyny Łukaszewicz (nagroda za książkę naukową Włosko-polskie pogranicza literackie za panowania Stanisława Augusta, Universitas 2021)

Profesor Justyna Łukaszewicz, kierownik Zakładu Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat bada relacje włosko-polskie i francusko-polskie w dziedzinie dramatu i teatru w XVIII wieku, o czym świadczą jej dwie wcześniejsze monografie (Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, 1997; Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, 2006). W nagrodzonej książce badaczka rozszerzyła pole swoich zainteresowań, analizując świadectwa polsko-włoskich relacji kulturowych za panowania ostatniego króla Polski. Pod lupę wzięła więc tłumaczenia librett, powieści, ale także niezwykle ważnych traktatów prawniczo-filozoficznych, co daje nam kompleksowy obraz obecności włoskiej kultury literackiej w Polsce stanisławowskiej, pozwala także na zbadanie różnych strategii w praktyce tłumaczeniowej tego okresu.

Justyna Łukaszewicz lubi podróżować i w książce tej zabiera nas w podróż, w podróż do przeszłości. Możemy obserwować pracownię oświeceniowych tłumaczy, zaglądać do bibliotek czytelników z tamtych czasów, odkrywać misterne sieci powiązań kulturowych. Autorkę wyróżnia nie tylko wielka staranność i rzetelność, niezwykle istotne w pracy badawczej, ale także i nieukrywana pasja w dokumentowaniu włosko-polskich relacji.