23 października 2019 Joanna Ugniewska

Laudacja dla Małgorzaty Ślarzyńskiej

Laudacja wygłoszona 20 października 2019 roku przez Joannę Ugniewską z okazji wręczenia nagrody im. Leopolda Staffa dla Małgorzaty Ślarzyńskiej za książkę naukową Obraz literatury włoskiej w Polsce w latach 70 i 8o XX wieku na łamach „Literatury na świecie”.

Książka Obraz literatury włoskiej w Polsce w latach 70 i 8o XX wieku na łamach „Literatury na świecie” ma wszelkie cechy znakomitej pracy naukowej, przede wszystkim nadzwyczaj solidną podbudowę teoretyczną. Część poświęcona teorii przekładu, kładąca nacisk przede wszystkim na tzw. zwrot kulturowy Venutiego, imponuje erudycją. Ale skoro nie jesteśmy komisją doktorską, lecz jury nagrody literacko-artystycznej, równie ważne są inne aspekty książki, która ofiaruje znacznie więcej niż zapowiada tytuł. Poprzez analizę przekładów publikowanych w „Literaturze na świecie”, autorka przedstawia ówczesne życie literackie, politykę kulturalną, rolę cenzury i autocenzury. Wybory, jakich dokonuje zespół „Lnś” konfrontowane są dla uzyskania pełniejszego obrazu z linią programową innych czasopism oraz wydawnictw. Na podstawie szczegółowej analizy przekładów autorka pokazuje, jakich zabiegów na tekście dokonywali tłumacze, jak działała autocenzura, jakie kwestie uznawane były za drażliwe, jak wyglądała relacja między egzotyzacją a udomowieniem. Obrazu dopełniają wywiady z ówczesnymi redaktorami „Lnś”, ukazujące najrozmaitsze uwikłania wszelkiej działalności kulturalnej w tamtej epoce.

Za napisanie prawdziwej monografii życia literackiego na przestrzeni dwóch dziesięcioleci nagrodę im. Leopolda Staffa w kategorii „książka naukowa” otrzymuje dr Małgorzata Ślarzyńska.

Małgorzata Ślarzyńska, Obraz literatury włoskiej  w Polsce w latach 70 i 80 XX wieku na łamach „Literatury na świecie”, Wydział Polonistyki UW 2017/2018