15 listopada 2021 Joanna Ugniewska

Laudacja dla Rozalii Słodczyk

Laudacja Joanny Ugniewskiej dla Rozalii Słodczyk za książkę Ekfraza, hypotypoza, przekład. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku (WUJ 2020)

Znakomite kompetencje naukowe Rozalii Słodczyk, polonistki, italianistki, historyczki sztuki, pozwoliły jej na napisanie książki Ekfraza, hipotypoza, przekład, interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku, imponującej nie tylko erudycją i teoretyczną bazą, lecz i umiejętnością  analizowania konkretnych tekstów, literackich i eseistycznych. Stosując narzędzia klasycznej retoryki, autorka rozróżnia oba tytułowe pojęcia, których przedmiotem jest malarstwo figuratywne i wybiera za obiekt swojej wnikliwej analizy z jednej strony twórczość Antonia Tabucchiego, z drugiej, polską eseistykę. m. in. Herberta, Karpińskiego, Bieńkowskiej, Pollakówny. Dało to świetne rezultaty i pozwoliło przedstawić całe bogactwo ich tekstów oraz fascynację włoską sztuką ze strony ich autorów, a także ukazać w oryginalny sposób dzieło Tabucchiego, powstałe od początku pod znakiem zainteresowania malarstwem, od Słów na opak do Opowiadań ilustrowanych. W wypadku tego pisarza rozróżnienie między ekfrazą a hipotypozą okazało się szczególnie pomocne.

Ze względu na wszystkie walory książki, nagroda im. Leopolda Staffa za rok 2020, w dziedzinie „Nauka”, przyznana zostaje Rozalii Słodczyk.