22 października 2022 Ewa Nicewicz

Laudacja dla Wydawnictwa Tatarak

Laudacja Ewy Nicewicz dla Wydawnictwa Tatarak (nagroda za serię książek dla dzieci opublikowanych w ramach projektu Ja, Europejczyk)

Przyszłym językiem Europy jest przekład – mówił w 1993 roku w Arles Umberto Eco. My chcemy dziś nagrodzić Wydawnictwo Tatarak za serię książek przełożonych z języka włoskiego w ramach projektu „Ja, Europejczyk”. Kapitułę Nagrody zachwyciła nie tylko wysoka jakość literacka i artystyczna wydanych książek, ale i sam zamysł projektu. Jego celem jest bowiem promowanie wartościowej literatury dziecięcej i zwiększenie jej roli w kształtowaniu tożsamości europejskiej opartej na wielokulturowości.

Projektowi patronuje niezwykły Europejczyk, Štěpán Zavřel – ilustrator, malarz, filmowiec, twórca książek dla dzieci, pomysłodawca Międzynarodowej Wystawy Ilustracji Książki Dziecięcej i założyciel Międzynarodowej Szkoły Ilustracji w Sàrmede – postać dotąd w Polsce zupełnie nieznana. Zavřel był bez wątpienia obywatelem Europy: przyszedł na świat w Pradze, kształcił się w Rzymie i Monachium, pracował w Londynie i Szwajcarii, by wreszcie osiąść w malowniczym Sàrmede w Wenecji Euganejskiej. Krzyżowanie się kultur Zavřel postrzegał jako szansę, a nie zagrożenie, konsekwentnie udowadniając, że wielokulturowość i wielojęzyczność mogą być źródłem niewyczerpanych inspiracji.

I taka też jest seria „Ja, Europejczyk” oraz liczne wydarzenia towarzyszące projektowi. W czasach, w których odmienność bywa pokazywana jako zagrożenie, Wydawnictwo Tatarak wychodzi poza ciasny kult narodowości i – odwołując się do uniwersalnych idei – przypomina, że Europa to nasz wspólny dom. W uznaniu za odwagę w promowaniu wielokulturowości, różnorodności i piękna, a także wartościowej literatury dla najmłodszych, w imieniu Kapituły wręczam dziś Państwu Nagrodę Literacką im. Leopolda Staffa.