3 października 2017 Jarosław Mikołajewski

Laudacja dla Zeszytów Literackich

Laudacja wygłoszona w dniu 1 października 2017 r. przez Jarosława Mikołajewskiego z okazji wręczenia Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa dla Zeszytów Literackich – za wydanie Złotych okularówMiędzy murami Giorgia Bassaniego.

Włochy, włoska literatura, kultura, włoski pejzaż, są ojczyzną Zeszytów Literackich. Są również naszą ojczyzną.

Wspólnoty ojczyzny – tego, że nasze myśli i poczucie człowieczeństwa urodziły się i wciąż rodzi na tej samej ziemi – nie można przegapić. Podobnie jak nie da się przegapić podziwianego brata.
 


 
Pisząc i publikując eseje o Włoszech, włoskich autorów, w swoim czasopiśmie i w formie książek, Zeszyty Literackie od lat dostarczają nam świeżej wody. Odnawiają rytuał intelektualnego i duchowego chrztu.

Przeczytaliśmy najniedawniej wydane przez Zeszyty Literackie dwie książki Giorgio Bassaniego, w mistrzowskim przekładzie Haliny Kralowej. Stąd wdzięczność za te właśnie książki jest w nas najświeższa. Ale nie jedyna. Lista naszej wdzięczności wobec Zeszytów Literackich jest długa i piękna.

Giorgio Bassani, Złote okulary, przeł. Halina Kralowa, Zeszyty Literackie 2016
Giorgio Bassani, Między murami, przeł. Halina Kralowa, Zeszyty Literackie 2017